Raadsbesluit landgoed

Beste leden van Het Maldens Goed,

In de late  uren van de raadsvergadering  dd.  10-7  heeft  de gemeenteraad ingestemd met het plan van dhr. Olthuis om een landgoed (het Hoog)  te realiseren.

Het voltallige bestuur van Het Maldens Goed was aanwezig bij deze vergadering. Tevens werd er door het bestuur (voor een tweede maal)  ingesproken waarbij het standpunt van de vereniging  om zélf voor natuurontwikkeling te gaan zorgen en het beheer van het  gebied op zich te nemen maar dan zónder bebouwing .Nogmaals werd herhaald en verzocht om drie maanden uitstel van besluitvorming. Tijdens deze maanden zou de vereniging  de tijd hebben om met een goed doortimmerd plan te komen als alternatief voor het plan Olthuis,.

VVD en CDA waren vóór uitstel van het plan Olthuis. DGH en PVDA/Groen Links waren tégen uitstel en zij vormden een meerderheid à  groen licht voor  landgoed  Het  Hoog.

 

In de weken voor deze vergadering zijn sommige politieke partijen  en wethouder  van den Berg zelf op bezoek geweest bij  het Maldens Goed om op locatie te kijken. Andere partijen werden bezocht door leden van het bestuur.  Het Maldens Goed   heeft ingesproken bij de vergadering van de  commissie  Grondgebied d.d. 26 juni jl., die o.a. ging over  het Landgoed  Het  hoog. Ook zijn contacten gelegd met de natuurbeheer vereniging De Ploegdriever en het ZLTO Rijk van Nijmegen (belangenbehartiger van boer en tuinder). Er is tevens een brief geschreven naar wethouder Van den Berg met daarin het standpunt van de vereniging en de eigen plannen voor beheer door de vereniging.

Wij hadden het gevoel dat we steeds meer grip kregen op de problematiek en de politieke besluitvorming, maar het tijdspad was té krap om de besluitvorming ten gunste van ons standpunt te doen veranderen.

Wat nu? Wij denken dat het bestaan van de vereniging meer dan ooit noodzakelijk is in de komende tijd. We staan als vereniging goed op de kaart bij zowel dhr. Olthuis alsook de gemeente en andere betrokken instanties. Tijdens het debat werd vanuit vanuit PVDA/Groen Links en DGH meerdere malen aangegeven, dat de gemeente er alles aan zal doen om er voor te zorgen dat de wensen van de vereniging gehoord én serieus worden genomen door de projectontwikkelaar bij de ontwikkeling van het gebied.  De wethouder  heeft  aangeboden als bemiddelaar te willen optreden  tussen  Het Maldens  Goed en dhr. Olthuis.

Dat betekent dat we betrokken zullen moeten worden in de planvorming en deze (zeer) kritisch zullen volgen Na de vakantie zal er contact worden gelegd met diverse betrokkenen om dit handen en voeten te geven.  Wij houden u hiervan op de hoogte.

Met het belangrijkste resultaat van de afgelopen weken in mijn achterhoofd, namelijk dat we samenhang in de buurt hebben gecreëerd  én als vereniging op de kaart staan, wil ik u een prettige vakantie wensen. Mocht u vragen hebben,  laat het ons weten.

Met vriendelijke groet,

Hans de Leeuw, voorzitter Maldens  Goed