Algemene ledenvergadering 17 juni 2016

Algemene  Ledenvergadering  Maldens  Goed 2016

 

Vrijdag  17 juni   2016 om  17.30 -18.30 uur

Plaats:   Familie de  Leeuw   Rijksweg  34   Malden

 

Agenda

 

a) Opening van de vergadering en vaststellen agenda

b) Verslag ALV 2015

c) Mededelingen

d) Voorzitter Hans de Leeuw schetst de ontwikkelingen in de afgelopen tijd

e) Bestuurlijke zaken:      verslag penningmeester

f) Verslag Kascommissie

g) Benoeming nieuwe kascommissie

h) Waar wil Maldens Goed naar toe? Een van de doelstellingen is, naast het behoud en ontwikkelen van natuur hier in de buurt, het bevorderen van cohesie tussen de buurtbewoners. Hoe kunnen we elkaar desgewenst helpen, attenderen, het buren zijn meer vorm geven? U wordt van harte uitgenodigd uw ideeën aan te dragen.

i) Wvttk

 

Komt u naar de ALV? laat het ons weten aan Maldensgoed@gmail.com

 

Aansluitend aan de ALV gaan we vanaf 18.30 uur weer een buurtfeest houden met Breng en Braai waarbij iedereen iets mee kan nemen. Doet u mee? Laat het weten aan Maldensgoed@gmail.com